^

Try and Hire

Try and Hire

Ak sa Vám stane, že by ste potrebovali pracovnú silu natrvalo, ale neviete sa rozhodnúť či zobrať zamestnanca na trvalý pracovný pomer, alebo nechcete riskovať problémy počas skúšobnej doby, Pannon-Work Vám ponúka prechodné riešenie: vyhľadáme vyhovujúceho kandidáta, prijmeme ho do pracovného pomeru, uzatvoríme s ním zmluvu o zapožičaní pracovnej sily, a keď Vám bude vyhovovať, Vy s ním po vzájomnej dohode, po 1-2-3 alebo viac mesiacoch, uzatvoríte pracovnú zmluvu.

Priebeh služby:

 • prehodnotenie potrieb pre udanú prácu, špecifikácia znalostí s tým súvisiacich
 • stanovenie metód vyhľadávania a výberu /z databáz, cestou inzercie/
 • v prípade vyhľadávania z databáz, prefiltrovanie databáz
 • v prípade vyhľadávanie cez inzerciu, sformulovanie textu inzercie, uverejnenie inzercie, zhromažďovanie a triedenie materiálov
 • odborným výberom, zúžime kruh uchádzačov
 • profesijný rozhovor s našimi poradcami /preverenie odborných znalostí, vzdelania, jazykových znalostí a právneho postavenia/
 • testovanie kandidátov
 • preverenie preferencií, podľa potrieb
 • predstavenie najvhodnejších kandidátov – osobný pohovor s naším klientom
 • výber najvhodnejšieho uchádzača, ponuka návrhu
 • uzavretie pracovnej zmluvy
 • systematické oboznámenie klienta a vyhodnotenie, počas celej doby hľadania a výberu
 • monitorovanie integrácie uchádzača v zamestnaní
 • mesačné platby miezd, personalistika, fakturácia
 • v prípade spokojnosti, prestup zamestnanca po 1-2-3 alebo viac mesiacoch do pracovného pomeru priamo k nášmu klientovi.