^

Recruiting

Recruiting

Na základe Vašich požiadaviek, Vám nájdeme vyhovujúcich kandidátov, podľa životopisov z našich vlastných databáz. Okrem toho uverejníme inzerát o voľnom pracovnom mieste na portáloch, s ktorými spolupracujeme. Doručené životopisy selektujeme, podľa zadaných požiadaviek, a objednávateľovi doručíme len vyhovujúce životopisy.

Túto možnosť Vám odporúčame:

  • ak nechcete, aby Vás v každodennej práci vyrušili uchádzači o prácu
  • ak si chcete vybrať z väčšieho okruhu a chcete sa dostať čím rýchlejšie k vyhovujúcim životopisom:
    uchádzači o zamestnanie sa ani „nevedia vyhnúť“ našim inzerciám zadaným na pracovných portáloch, pretože dostanú automatickú správu o aktuálnych pracovných miestach,
  • pretože sa vieme dostať do vyhľadávačov pracovných miest na celoštátnej úrovni, sme schopný ľahšie nájsť kvalifikovaných uchádzačov aj v nedostatkových oboroch
  • ak nechcete zaťažiť svojich personalistov alebo administratívnych pracovníkov selektovaním žiadostí.

Oplatí sa Vám rozhodnúť sa pre firmu Pannon-Work,

  • pretože využitím našich služieb si ušetríte čas
  • odovzdáme Vám len vyhovujúce profesijné životopisy, tým zostáva oslovenie uchádzača a rozhodnutie na Vás
  • pretože všetky administratívne práce, súvisiace so selektovaním /správa uchádzačov a oznámenie o odmietnutí žiadosti/ vykonáva firma Pannon-Work, takže nemusíte nezaťažovať Vašich zamestnancov, čím môžete previesť preskupenie Vašich pracovných síl na iné ciele
  • pretože objavujúci sa kandidáti nenarušia každodenný pracovný režim a prácu Vašich spolupracovníkov.