^

Personálny lízing

Personálny lízing

Keď sa Vám stane, že musíte z jedného dňa na druhý, vykonať akýkoľvek výrobný alebo organizačný proces, k čomu náhle potrebujete omnoho väčší počet spolupracovníkov, ale viete, že tento stav potrvá len krátku dobu, tak je namiesto prijatia nových pracovníkov omnoho výhodnejšie, ak si pracovnú silu zapožičiate.

V procese zapožičania pracovnej sily sa zúčastňujú traja hlavní aktéri: zamestnávateľ  /sprostredkovateľ/,  vykonávateľ práce /objednávateľ/a  zamestnanec .

Medzi sprostredkovateľom a objednávateľom sa vygeneruje komerčno-právny vzťah, kým medzi sprostredkovateľom a zamestnancom sa vytvorí pracovno-právny vzťah /pracovná zmluva/.  Zamestnanci zostanú v radoch firmy sprostredkovateľa, ktorej Vy, ako objednávateľ, zaplatíte odmenu za službu.

Sprostredkovateľské firmy zamestnávajú zamestnancov, znášajú všetky mzdové a iné náklady.

Vaše náklady, nie sú mzdové náklady, zapožičaná pracovná sila sa nezapočítava do počtu Vašich kmeňových zamestnancov. Ďalej budete odbremenení od pracovno-administratívnych prác, od nákladov na inzerciu voľného pracovného miesta, od zdĺhavého, časovo náročného procesu výberového konania. A v neposlednom rade, ihneď Vám bude k dispozícií taká pracovná sila, ktorá vyhovuje všetkým, Vami zadaným kritériám.  

Túto možnosť Vám odporúčame:

 • v prípade dovoleniek, spustenia výroby, nečakaných sezónnych a nárazových prác, keď  potrebujete rýchlo a úsporne väčšie množstvo pracovných síl
 • v prípade, keď potrebujete nového alebo viacerých pracovníkov, ale kvôli  pozastaveniu prijímania nových zamestnancov, nemôžete zamestnanca prijať do vlastnej spoločnosti, ak potrebujete vyriešiť príležitostnú, sezónnu prácu /akcie, realizácia projektov, uzávierky/
 • v prípade, ak potrebujete rýchlo a profesionálne nahradiť odborníka /napr. sekretárka so       znalosťou cudzích jazykov/
 • v prípade, ak potrebujete vyriešiť problémy s dovolenkami /napr. montážnici, zaučení  pracovníci, administratívny zamestnanci/
 • v prípade, keď pred prijatím do zamestnania, chcete zamestnanca vyskúšať /s využitím služby Try & Hire, máte možnosť po 4 mesiacoch zapožičania pracovných síl, vybrať si a prijať do pracovného pomeru  najlepších pracovníkov/
 • v prípade, že by ste chceli z ekonomického hľadiska optimalizovať svoje výdavky.

Oplatí sa Vám rozhodnúť sa pre firmu Pannon-Work,

 • pretože zapožičaná pracovná sila sa nezapočítava do počtu Vašich kmeňových zamestnancov, takto budete odbremenení od pracovno-administratívnych prác, od nákladov na inzerciu voľného pracovného miesta, od zdĺhavého, časovo náročného procesu výberového konania a aj v prípade pozastavenia prijímania nových zamestnancov,môžete mať k dispozícii viac pracovníkov
 • pretože Vaše náklady nie sú mzdové náklady, odmena za službu, ktorú Vy zaplatíte, sa Vám             započíta medzi výdavky, a tým sa priaznivo mení súvaha firmy
 • pretože si ušetrí čas, ktorý by ste strávili hľadaním a vhodným výberom pracovných síl
 • pretože dĺžka a konštrukcia zapožičania pracovných síl /počet, frekvencia vyúčtovania, alternatívy mzdy/ sa prispôsobujú Vašim požiadavkám, Vy si môžete výdavky dopredu vypočítať
 • pretože zapožičaná pracovná sila je schopná do 3-4 dní /so vstupnou lekárskou prehliadkou, s pracovnou zmluvou, s prihláškou/ nastúpiť na pracovné miesto, tak sa zvyšuje pružnosť Vášho podnikania
 • pretože pri zapožičaní pracovných síl, všetky administratívne práce spojené s prijatím zamestnanca vykonáva firma Pannon-Work /pracovná zmluva, zrušenie pracovnej zmluvy, mzdy, bankové prevody miezd, výdaj mzdovej listiny, výkazy pre štátnu správu a iné/,   nemusíte nezaťažovať Vašich zamestnancov, čím môžete previesť preskupenie Vašich pracovných síl na iné ciele
 • pretože pracovníci Pannon-Work denno-denne sledujú zmeny v oblasti pracovno-právnej  legislatívy, Vaša zodpovednosť v úlohe zamestnanca sa výrazne znižuje
 • pretože sa vo Vašej firme zníži doba dovolenie a zníži sa aj negatívny vplyv práceneschopnosti
 • pretože náhrada za zapožičanú pracovnú silu sa vyrieši za 1-2 dni, navyše o náhradu sa postará Pannon-Work, nie je ani naďalej nutná náhrada pracovnej sily z Vašich kmeňových zamestnancov
 • pretože počet a odbornosť zapožičaných pracovných síl sa  mení podľa Vašich potrieb, tým len rastie pružnosť a účinnosť Vašej firmy
 • pretože vyúčtovanie pre viac stoviek zamestnancov pre Vás znamená evidovanie len jednej faktúry a bankového prevodu v prospech firmy Pannon-Work, tým pádom Vy môžete svoj čas stráviť riešením dôležitých strategických cieľov alebo aj oddychom
 • pretože náklady na mzdy sa znížia, počet účtov sa zvýši, to pre Vaše podnikanie  znamená optimalizáciu výdavkov, teda rentabilnejší chod firmy.