^

Outsourcing

Outsourcing

V rámci outsourcingu firma Pannon-Work prevezme od Vás HR manažment aktuálnych projektov alebo stálych  firemných oddelení, ktorých činnosť nepatrí do hlavnej aktivity firmy, ale je s ňou úzko spätá.

Všetky s týmto spojené činnosti vykonáva firma Pannon-Work.

Výsledkom outsoursingu je, že Vašu firmu odbremeníme od hľadania, výberu, prijatia zamestnancov, od organizácie práce, od problémov s riadením, kontrolou, vyhodnotením výroby a od účtovníctva.

Profesionálne riadenie, ktoré je nevyhnutné pre chod činnosti, zabezpečuje naša firma.

Outsoursing je mimochodom výhodný v nasledujúcich prípadoch:

 • ak by ste radi minimalizovali výdavky na mzdy
 • ak by sa Vaša firma nechcela zaoberať administratívou súvisiacou s prácou, namiesto toho sa môžete venovať dôležitejším obchodným činnostiam, čím zvyšujete svoju efektívnosť
 • usporiadanie situácie zamestnancov, ktorí doteraz pracovali na základe mandátnej zmluvy ako súkromný podnikatelia
 • v prípade kolísania alebo sezónnych prác
 • v prípade pozastavenia príjmu nových zamestnancov
 • v prípade, keď neviete dopredu naplánovať, aký počet zamestnancov budete potrebovať
 • v malých podnikoch, kde nemáte možnosť zamestnať zvlášť odborníka na túto úlohu.

Úlohy, ktoré na seba preberá firma Pannon-Work za zamestnancov, ktorí vo Vašej vykonávajú prácu:

 • povinnosti zamestnávateľov, na ktoré poskytujeme záruky
 • uzatvorenie pracovnej zmluvy s pracovníkmi, oboznamovanie, vstup, výstup
 • mzdy a odborná personálna administrácia /dovolenky, práceneschopnosť, potvrdenia zamestnávateľov/
 • platby za odpracované  a Vami potvrdené hodiny
 • odvody, povinné výkazy pre úrady /daň, dôchodok, zdravotná poisťovňa, štatistiky/
 • školenie bezpečnosti pri práci, požiarne školenie, vybavovanie úrazov pri práci, právnych sporov zamestnancov
 • kompletné právne poradenstvo
 • sledovanie zmien v právnej legislatíve.

Prednosti outsourcingu pre Vašu firmu:

 • chod Vašej firmy bude efektívnejší a úspornejší
 • s outsourcingom sa Vám výrazne znížia náklady na administratívu
 • aj naliehavé, časovo obmedzené úlohy, sa môžu zrealizovať, aj napriek dopredu neplánovanému počtu zamestnancov
 • ste schopný prevádzky s optimálnym počtom zamestnancov.