^

Brigádnicky servis

Brigádnicky servis

Dôležité informácie a výhody tejto služby

- V prípade brigádnickeho servisu za krátky čas z našej databázy alebo cez iné náborové kanály vyberieme, a na ľubovoľnú dobu poskytneme Vašej firme zamestnancov, ktorí vyhovujú všetkým Vašim požiadavkám.

- Toto pružné a náklady šetriace riešenie odporúčame v prípadoch dovoleniek, spustenia výroby, nečakaných sezónnych a nárazových prác.Odmena za naše služby môže tvoriť nákladovú položku v účtovníctve klienta.

- Na základe Vami zadaných kritérií uskutočníme prvotné selektovanie, osobné pohovory, a Vy určíte, s koľkými vhodnými uchádzačmi sa chcete osobne stretnúť, ktorí už v priebehu 2-3 dní ( uzatváranie dohôd o prácach, lekárska prehliadka) môžu nastúpiť do práce.

- Brigádnici vykonávajú prácu podľa Vašich pokynov a podľa Vami navrhnutého harmonogramu a určenom mieste. V prípade potreby vie naša spoločnosť zabezpečiť koordinátora, dopravu brigádnikov ale aj potrebné pracovné pomôcky.

- Náklady na práceneshopnosť a na osobné prekážky v práci prideleného zamestnanca väčšinou platí naša spoločnosť.

- Počet brigádnikov sa nezapočítava do počtu Vašich kmeňových zamestnancov, tým pádom Vaša firma je oslobodená od administratívnych a od iných personálnych úloh, od nákladov na inzerciu voľného pracovného miesta, od nákladov na mzdovú účtovníčku, od zdĺhavého procesu výberového konania, a pod.

- Ďalšie výhody pre Vás:

1. Široká databáza spoľahlivých brigádnikov

2. Operatívna dodávka brigádnikov

3. Flexibilita v čase nárazových a sezónnych prác

4. Zastrešenie kompletnej personálno-mzdovej agendy

5. Realizácia podnikových promotion aktivít (ochutnávky, promo akcie, hostessing)

Priebeh služby

- Klient na pracovnom liste uvedie všetky požiadavky, spôsoby odmeňovania (mzda, odmeny, a pod.) a ďalšie parametre na hľadanú pozíciu.

- Na základe vyplneného pracovného listu vieme zostaviť cenovú ponuku, a po akceptovaní ponuky,  uzatvoríme zmluvu s objednávateľom

- Po uzatvorení zmluvy s klientom začneme s vyhľadávaním, selektovaním, testovaním, a pod.

- Vhodných kandidátov pozveme na osobný pohovor, o čom Vám pošleme správu

- Objednávateľ si vyberie vhodných kandidátov, s ktorými sa chce osobne stretnúť

- Naša spoločnosť uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s brigádnikmi, nahlási ich do príslušnej Sociálnej a zdravotnej poisťovne, na Daňový úrad, a pod., a v prípade potreby pošle ich na lekársku prehliadku.

- Koncom mesiaca na základe dochádzky a na základe počtu odpracovaných hodín, naša spoločnosť pripraví potvrdenie o vykonaní služieb. Po potvrdení uvedeného potrvrdenia vystavíme a pošleme objednávateľovi faktúru.

Odmena

- Odmena za naše služby závisí od počtu a druhu hľadaných pozícií, a od dĺžky obdobia pridelenia zamestnanca.