^

PannonWork

Skupina Pannon-Work

Vlastníci a manažéri skupiny Pannon-Work, pracujú od roku 1989 na trhu pracovných síl. Od tohto času sa ako manažéri zaoberajú náborom, organizovaním a výberom pracovných síl, komplexnou realizáciou pracovných projektov. Takže majú vynikajúce skúsenosti a prax v oblasti komplexných HR-služieb.

Pannon-Wort Zrt. /Maďarsko/  v 16. domácich pobočkách, ďalej v Slovenskej republike  /Pannon-Work Slovakia, s.r.o./, ďalej v Rakúsku a v Srbsku  prijíma a spĺňa objednávky svojich klientov. Preto je naša sieť kancelárií jedna z najväčších, v kruhu všetkých domácich  HR-služieb.

Pannon-Work Zrt. od roku 2004 disponuje certifikátom ISO 9001 systém manažérstva kvality

Dve hlavné piliere servisnej politiky firmy Pannon-Work Zrt. sú: spokojnosť zákazníka a kvalita služieb.

Príjem skupiny Pannon-Work za rok 2016 bola 8,6 miliarda forintov (cca. 27,7 miliónov eur). 

Počet klientov firmy Pannon-Work v roku 2016 predstavovalo viac ako 800 firiem. Medzi jeho klientmi sú, ako veľké nadnárodné spoločnosti, tak aj zástupcovia stredných a malých podnikov.