^

Referencie

Referencie

 „We have a long term cooperation with personnel agency Pannon-Work Slovakia, s.r.o.. Out of their wide range of products and services we mainly use their personal leasing and recruiting services. We have developed a very good relationship with Pannon-Work Slovakia, s.r.o. which is based on trust. They follow the agreed procedures and agreements and try to do their best to serve our needs.
I would highly recommend this agency due to their reliability and friendly and professional assignmnet to work”.
Mgr. Bea Meton Soós, HR manager, Schindler Eskalátory, s.r.o., Dunajská Streda

 "S personálnou spoločnosťou Pannon-Work Slovakia, s.r.o. spolupracujeme už od 09.12.2008. Spočiatku sme uzatvorili kontrakt na sprostredkovanie vhodných kandidátov o prijatie do zamestnania, neskôr, po pozitívnych skúsenostiach s poskytnutými službami sme od 11.05.2009 začali využívať aj služby v oblasti personálneho lízingu.
Služby poskytovateľa v plnej miere splnili naše očakávania a veríme, že naša spolupráca bude naďalej úspešná. Oceňujeme dôslednosť v napĺňaní zmluvných dojednaní, príkladnú starostlivosť po všetkých personálnych otázkach a transparentnosť poskytovaných služieb. Profesionálny prístup je v súlade s firemnou kultúrou našej spoločnosti. V budúcnosti budeme v úspešnej spolupráci pokračovať."
Peter Kis,riaditeľ logistického centra DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o., Dunajská Streda

"So spoločnosťou Pannon-Work Slovakia, s.r.o. spolupracujeme v oblasti zabezpečovania pracovnej sily. So spoluprácou máme dobré skúsenosti a sme spokojní. Zamestnanci vždy boli maximálne ústretoví a korektní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v budúcnosti.
S poskytnutými službami sme boli zatiaľ vždy spokojní, spolupráca je menovite s Vami výborná. Pevne verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej a bude prínosom pre obe strany."
Elena Rajdlová, personálna riaditeľka, METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda

"Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Pannon-Work Slovakia, s.r.o. by sme chceli vyjadriť maximálnu spokonosť s poskytovanými službami, s profesionálnym a príjemným prístupom jej zamestnancov. Každá naša požiadavka sa doposiaľ stretla s promptným riešením a ochotou.
Spoluprácu s Vami považujem za úspešnú a profesionálnu. Prajem Vám naďalej všetko dobré, veľa pracovných úspechov. Určite budeme naďalej s Vami spolupracovať."
Konateľ spoločnosti RIEKER OBUV s.r.o., Komárno

"K jedným z našich partnerov v oblasti náboru pracovnej sily patrí spoločnosť Pannon-Work Slovakia, s.r.o.. Pohotovo reagujú na požiadavky v oblasti riešenia výrobných kapacít a za pomerne krátky čas tak dokážeme získať nových pracovníkov. Oceňujeme predovšetkým dobrú spoluprácu a rýchle, flexibilné riešenie našich požiadaviek. Služby spoločnosti Pannon-Work Slovakia, s.r.o. plánuujeme využívať aj v budúcnosti".
Denisa Bertók, Head of HR Department, Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o., Veľký Meder